Museum Martena zoekt verzamelingen voor nieuwe tentoonstelling

FRANEKER - Museum Martena zoekt verzamelaars voor een nieuwe permanente tentoonstelling in het museum. Naast de verzamelingen van markante personen uit het verleden wil het museum ook aandacht schenken aan hedendaagse verzamelaars in de gemeente Waadhoeke en hun drijfveren.

De bekendste verzamelaar die in het museum belicht wordt is Jan Stapert (1838 - 1916) Hij was onderwijzer in Franeker. Toen een rijke achternicht ziek werd, verpleegde hij haar tot haar dood. Hij erfde haar kapitaal en vertrok naar Brussel om zich aan zijn grote liefde te wijden: porselein en zilver verzamelen. In Brussel leefde hij zeer teruggetrokken op kamers bij een hospita wier gezelschap hij meed.

Heel soms kreeg hij familiebezoek. Die stopte hij dan na enkele dagen honderd gulden in de hand met de woorden: ‘Het is heel goed dat je gekomen bent, maar nu moet je maar eens een hele poos wegblijven’. Dat is wat je noemt een echte kluizenaar. Zijn verzameling omvatte meer dan duizend stuks porselein en veel daarvan wordt nog steeds in Museum Martena getoond.

Nieuwe tentoonstelling

In een zaal op de zolder van het Martenahuis zal een nieuwe vaste tentoonstelling worden ingericht, waar ook een deel van de verzameling van Jan Stapert een plaats krijgt. Net als de verzameling van het Klaarkampster Weeshuis en de verzameling rondom de dwerg Jan Hannema. Museum Martena wil graag hedendaagse verzamelingen uit de Waadhoeke hieraan toevoegen om zo een verrassend beeld van de inwoners van de Waadhoeke te schetsen.

Bent u verzamelaar in de Waadhoeke? En vindt u het leuk om uw kennis over uw verzameling met anderen te delen? Neem dan contact op met Marjan Brouwer van Museum Martena via marjanbrouwer@museummartena.nl