Vrijwilligerscentrale Skûle zoekt nieuwe vrijwilligers

FRANEKER – De Vrijwilligerscentrale van De Skûle is voor het Van Harenhûs in Sint Annaparochie en de Buurthulp op zoek naar vrijwilligers.

Van Harenhûs

Voor het Van Harenhûs in Sint Annaparochie worden twee maatjes gezocht die elke week met een bewoner een blokje om willen. Ook vrijwilligers die zo nu en dan kunnen wandelen zijn zeer welkom.

Verder is er behoefte aan huiskamer-vrijwilligers die koffie willen schenken, en assisteren bij de broodmaaltijd en lunch. De werkzaamheden zijn van 9.00 tot 13.00 of 15.00 tot 19.00 uur.

Welkom zijn ook muzikanten die bij toerbeurt eens in de twee weken een groepje vrijwilligers willen ondersteunen bij de muzikale fruitmand. Daarnaast ook vrijwilligers die bij activiteiten assisteren en of deze zelfstandig kunnen draaien. Dit kan variëren van een bak/kookactiviteit, bewegen, bloemschikken, creatief, praatgroepje, themaochtend, maar ook bij een dansclub, modeshow, muziek optredens of themadagen.

Gezocht worden ook vrijwilligers die bewoners kunnen halen en brengen van en naar de woningen, of bij het klaarzetten van ruimte. Deze activiteiten vinden soms op zaterdag plaats.

Buurthulp

De Skûle zoekt voor de Buurthulp vrijwilligers die zo nu en dan een uurtje tijd hebben en het leuk vinden om sociaal bezig te zijn en iets voor anderen te betekenen?

Welke vorm van hulp, wanneer en bij wie, wordt geregeld in samenspraak met de Buurthulp.

Meer informatie: www.deskule.nl of 0518- 462363