Leugenachtige propaganda

De cabaretier Tim Fransen zegt in zijn voorstelling dat in het VVD-verkiezingsprogramma staat dat Nederlanders voor niemand bang zijn.

Ik kan het niet geloven, maar ik ken het VVD-programma niet uit mijn hoofd, dus zoek ik het op. En het staat er echt: ,,In onze hele geschiedenis zijn wij Nederlanders voor niemand bang geweest. Onze geschiedenis is er één van typisch Nederlandse onverzettelijkheid.'' 

Voor niemand bang en onverzettelijk, juist in moeilijke tijden. On-ge-loof-lijk. Ik moet denken aan de Joodse mannen, vrouwen en kinderen die in de oorlog zijn weggevoerd zonder dat er één nazi aan te pas kwam. Door bange en brave Nederlandse politiemensen.

Zo'n VVD-tekst brengt ons in de war. Zo leren we nooit dat mensen heldhaftig kunnen zijn, maar ook laf. Het is leugenachtige propaganda van de ergste soort. Mijn altijd verstandige vrienden zeggen dat ik niet moet overdrijven.

Oké, het is propaganda.