Weg tussen Dongjum en Tzummarum wordt verbreed

TZUMMARUM - De N384 tussen Dongjum en Tzummarum wordt breder. De weg is nu te smal voor een volwaardige gebiedsontsluitingsweg waar 80 km/ uur mag worden gereden. Ook de N393 tussen Tzummarum en St. Jacobiparochie wordt aangepakt.

Het Rijk trekt landelijk 25 miljoen euro uit voor het veiliger inrichten van bermen bij provinciale wegen. Voor Fryslân is 2.13 miljoen euro beschikbaar.

De provincie wil dit geld gebruiken voor bestaande projecten waar al wordt gewerkt aan veilige bermen. Het gaat onder meer om het verbreden en verharden van bermen, het plaatsen van geleiderails, verwijderen of planten van bomen of het aanpassen van de inrichting van een weg.

Betonnen strook

De asfaltbreedte van de N384, Dongjum - Tzummarum, is nu te smal. Het plan is om er een zogenoemde redresseerstrook van beton naast te leggen. Zo’n verharde strook heeft als doel om uit koers geraakte auto’s op te vangen en de bestuurder de gelegenheid te geven om weer op de rijbaan terug te keren. De kosten zijn begroot op €585.000. Het werk zou in 2020 gereed moeten zijn.

Bomen rooien

Aan de N393 tussen Tzummarum en St. Jacobiparochie staan enkele bomen binnen de voorgeschreven obstakelvrijezone bevinden. De provincie wil die rooien of beveiligen en daarna weer nieuwe bomen op een veilige plek planten. Bovendien wordt ook hier een betonnen redresseerstrook naast de weg aangelegd. De werkzaamheden staan nog voor dit jaar op de planning en kosten naar verwachting €292.000.