100-jarige Krijn Wiersma uit Tzum zoekt maten om mee te klaverjassen

TZUM - Hij is ‘hikke en tein’ in Achlum, maar woont sinds 2014 naar alle tevredenheid in Martenahiem in Tzum. Maandag 25 februari viert hij daar ook zijn 100ste verjaardag. Burgemeester Marga Waanders heeft hem namens het gemeentebestuur gefeliciteerd.

In Achlum was hij lange tijd boer op de pleats aan de Slachtedyk. Hij begon er met acht koeien maar kon z’n bedrijf uitbreiden tot 25 dieren. Dat was mede mogelijk doordat Achlum in 1957 werd aangesloten op het stroomnet. Vanaf toen kon er elektrisch gemolken worden.

Naast zijn werk als boer heeft hij zich altijd ingezet voor de maatschappij als bestuurslid voor diverse verenigingen. Het openbaar onderwijs, het Vrijzinnig Hervormde kerkje, de kaatsvereniging Hâld Moed en de Vereniging voor het gehandicapte kind Helpt Elkander konden allemaal zo’n 30 jaar op hem rekenen.

Samen met zijn vrouw Marie kreeg hij drie kinderen, namelijk Yt, Sietse en Froukje. De beide dochters en zijn vrouw Marie zijn helaas overleden. Zoon Sietse woont in Noord-Holland. Vader en zoon bellen elkaar elke dag even en op zondag krijgt hij afwisselend bezoek van zijn zoon of schoonzoon.

Klaverjassen?

Als het weer het toelaat loopt hij alle dagen nog een eindje buiten en leest hij de krant van a tot z. Verder vindt hij het fijn af en toe te biljarten met een medebewoner. Zijn achterneef uit Beetsterzwaag komt ook regelmatig met hem biljarten. Hij zou ook graag willen klaverjassen in Martenahiem, alleen zijn er volgens hem te weinig bewoners die dit met hem kunnen doen.