Inspiratieavond voor teamcaptains SamenLoop voor Hoop Franeker

FRANEKER - Achter de schermen wordt op dit moment al driftig gebreid aan de organisatie van de tweede SamenLoop voor Hoop. De organisatie doet nu een oproep om in figuurlijke zin mee te breien aan de marathonactie om zo veel mogelijk geld te vergaren voor het KWF.

Over vier maanden is het zover. Dan staat Franeker in het teken van de actie. In de stad en omgeving gonst het al van de goede voornemens, maar nu, met nog ruim 4 maanden te gaan, wordt het tijd om de daad bij het woord te voegen.

Iedereen wordt uitgenodigd om als team een actie op touw te zetten die geld oplevert. De hele opbrengst, de vorige SamenLoop was dat € 67.000,00, gaat naar wetenschappelijk kankeronderzoek.

Estafette

Deelnemers hoeven echt geen 24 uur achter elkaar te wandelen of te draven. De SamenLoop voor Hoop is een estafette, die je loopt met je team en waarbij je elkaar steeds afwisselt. Vooraf wordt een tijdschema gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de conditie en looplust van de teamleden. Alles mag, zolang er altijd minimaal een teamlid op de baan is.

De ideale omvang van een team is 10 tot 15 mensen. Opgeven kan via de website: samenloopvoorhoop.nl/franeker. Elk team heeft een teamcaptain als aanspreekpunt. Speciaal voor de teamcaptains wordt er een teamavonden georganiseerd ter inspiratie. De eerstvolgende teamavond is dinsdag 12 maart in wijkgebouw De Terp, C.F. Engelhardstraat 28 in Franeker.