Hup in de benen: cursus valpreventie voor ouderen

FRANEKER – ‘Hup, in de Benen!’ is een cursus valpreventie voor senioren die binnenkort van start gaat op diverse locaties in gemeente Waadhoeke.

Ouderen leren hier hoe ze een val kunnen voorkomen en hoe ze het best kunnen reageren als ze een keer wel uitglijden of zich verstappen.

De cursus wordt georganiseerd door het Beweegteam in samenwerking met een aantal gespecialiseerde aanbieders.

Om de kans op een val te verkleinen is het belangrijk om regelmatig te bewegen. Een verminderde spierkracht, te weinig beweging, een lage bloeddruk, te snel opstaan, ouderdom, problemen met het evenwicht, Parkinson of dementie kunnen allemaal factoren zijn die het vallen veroorzaken.

Tijdens de training leren ouderen stevig op hun benen te staan. Aan de hand van beweeglessen wordt gewerkt aan de balans, vallen, het lopen en de conditie.

De oefeningen verbeteren de kracht, de lenigheid en balans. Er wordt geoefend in een vast groepje van ongeveer acht deelnemers. De cursus duurt twaalf weken met elke week een training.

De cursus wordt gegeven in Franeker, Tzum, Berltsum, Bitgum, Dronrijp, Menaam, Skingen / Slappeterp, Sint Annaparochie, St Jacobiparochie, Vrouwenparochie, Tzummarum.

Opgeven kan bij Lammert Harkema, 06-13169152.