Theo Kamervaar houdt lezing over jongeren met Autisme Spectrum Stoornis

FRANEKER - Het jongerenwerk van De Skûle heeft Theo Kamervaar uitgenodigd om een lezing te geven over jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De lezing is vrijdag 1 maart, ‘s avonds vanaf 20.00 uur in De Skûle in Franeker.

Veel autistische jongeren zijn niet erg weerbaar; vinden moeilijk aansluiting of worden gepest. Ze weten niet hoe ze in allerlei situaties mogen of moeten reageren en kunnen daardoor als de druk te hoog oploopt, soms ‘ontploffen’ met alle gevolgen van dien.

Ook de omgekeerde reactie komt veel voor: dat jongeren zich nog verder in zichzelf terugtrekken en zich afzijdig houden met als gevolg een toename van depressieve gevoelens. Beide patronen worden door de jongeren zelf vaak niet herkend.

Theo Kamervaar

Theo Kamervaar was docent wiskunde in het VO, studeerde vervolgens orthopedagogiek (ontwikkelingsstoornissen en kinderpsychiatrie), was zorgcoördinator en MT-lid op een VSO-school en is nu werkzaam als gedragswetenschapper bij de afdeling Begeleiding Passend Onderwijs van Altra onderwijs en jeugdhulp.

Hij maakt als Rots & Water Master-Instructor deel uit van het opleidingsteam voor Rots & Water voor jongeren met een ASS-trainers. Maar hij is ook ervaringsdeskundig doordat hij op latere leeftijd is gediagnosticeerd met Asperger en ook vanuit zijn rol als vader van een zoon met dezelfde diagnose.

Hij kan vanuit die verschillende invalshoeken goede handvatten geven over wat wel en niet werkt in de communicatie tussen mensen met en zonder ASS. Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst: 0517-393750 of via r.hiemstra@deskule.nl.