Meer WW-uitkeringen in januari

FRANEKER - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in januari toe. Evenals in voorgaande jaren zorgen seizoenswerkloosheid en aflopende jaarcontracten voor een tijdelijke toename van de instroom in de WW.

In januari kregen in Waadhoeke 816 mensen zonder betaalde baan een WW-uitkering. Ten opzichte van december was dat een stijging van 12,9%, maar vergeleken met een jaar eerder een daling van ruim 18%.

In Harlingen steeg het aantal WW-uitkeringn in januari ten opzichte van een maand eerder met 15% en lag het percentage vergeleken met januari 2018 18,6% lager.

Eind januari telde Friesland 11.738 WW-uitkeringen. Dat is 3,5% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in januari toe met 1.141 uitkeringen (+10,8%). Een toename van de WW in januari is gebruikelijk vanwege het aflopen van jaarcontracten en het wegvallen van seizoenswerkgelegenheid in uitzendbureaus en sectoren als bouw, landbouw en vervoer en opslag. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 18% (-2.570) minder WW-uitkeringen.

Hiermee zet de dalende trend in de WW-ontwikkeling door die drie jaar geleden werd ingezet, al neemt het tempo van daling wel af. Door de aanhoudende economische groei verliezen minder mensen hun baan. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden vaker werk. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Op 13 maart organiseert UWV een Netwerkplein in Schouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Het Netwerkplein is de plaats waar werk en scholing samenkomen. Een plek waar werkzoekenden op zoek gaan naar werk en zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt, beroepen en scholing.