‘Buurtpreventie werpt vruchten af in Harlingen’

HARLINGEN - In wijken waar buurtpreventienetwerken actief zijn, wordt minder ingebroken dan in wijken zonder buurtpreventienetwerken. Dit blijkt uit gegevens van het Basisteam Noordwest-Fryslân. Verder is het aantal woninginbraken in Harlingen de afgelopen jaren afgenomen.

In 2017 en 2018 vonden er 35 inbraken plaats in de gemeente Harlingen. Daarvan vonden 24 inbraken plaats in wijken zonder buurtpreventie en 11 in wijken met buurtpreventie. Huizen waar geen lampen branden wanneer het donker is, zijn ook vaker doelwit van inbrekers.

Harlingen nemen 22 wijken deel aan het buurtpreventieproject. Met behulp van Whats’app blijft een groeiend aantal Harlingers alert op verdachte situaties in de omgeving. Daarnaast wordt er in vijf wijken gesurveilleerd door wijkbewoners.

Vijf jaar buurtpreventie

Burgemeester Roel Sluiter ontving op 12 februari de coördinatoren van de netwerken op het stadhuis. Afgelopen december was het vijf jaar geleden dat hij het eerste bordje ‘attentie buurtpreventie’ plaatste bij de wijk Groot Ropens.

Sindsdien is het aantal wijken in Harlingen waar vrijwilligers actief zijn in WhatsApp-groepen en soms ook gesurveilleerd wordt, gestaag gegroeid. Sluiter sprak dan ook zijn waardering uit naar de beheerders van de netwerken en alle vrijwilligers die hierbij betrokken zijn.

Wijken waarin nog geen buurtpreventie actief is, kunnen ondersteuning krijgen van de gemeente Harlingen of de politie bij het opstarten van het netwerk. Hiervoor kunnen zij zich melden bij één van de partijen.