Oortwolkfontein zorgenkindje

FRANEKER De Oortwolkfontein houdt de gemoederen nog steeds flink bezig. Onlangs werd bekend dat door bodemonderzoek de bouwkosten zijn opgelopen met zo’n 60.000 euro. VVD Waadhoeke is onaangenaam verrast. Joke Osinga-Bonnema: ,,We hebben van tevoren geïnformeerd bij Caroline de Pee, gevraagd of het bedrag wat Waadhoeke moest betalen, inclusief archeologisch en bodemonderzoek was. Volgens haar was dat zo en was bodemonderzoek niet nodig. Ik had een expert – iemand van buiten de provincie - op dat gebied benaderd die toen al zei dat in zulke oude grond altijd archeologisch onderzoek gedaan moest worden. Ik had liever niet gelijk gekregen in dit geval. Als ik een nieuwe keuken koop, wil ik eerst weten wat me dat gaat kosten en niet als de keuken geplaatst is, een flink bedrag meer moeten betalen. Zo zie ik dit verhaal ook.’’

 

,,De grond was ‘geroerd’, er was al eerder in omgewoeld volgens De Pee. De expert die het op mijn verzoek had uitgezocht, gaf aan dat op deze plaats zeker weer onderzoek gedaan moest worden. Dat werd weggewuifd, nu blijkt dat er toch bodemonderzoek heeft plaats gevonden. ‘Zie je wel, er zitten nog wel kosten aan’ was mijn reactie. Aanvankelijk zou de fontein groter worden en verder het plein op geplaatst worden. Dat leverde problemen op, de weg langs de kerk zou slecht toegankelijk worden. Het ontwerp is aangepast en dichter naar de kerk toe geplaatst. Behalve de onvoorziene kosten levert dat nog meer problemen op. Op de ramen van de kerk komt een kalklaag, dat had je ook kunnen voorzien. Er wordt geen onthard water gebruikt. Als de wind ongunstig is, waait de damp de kerk in. De fontein staat daarom regelmatig uit. Veel mensen komen naar de steden om de fonteinen te zien, je komt niet voor een fontein die uit staat. Hij hoort aan te staan! Het is een prachtige fontein, ik vind dat wij van de elf steden de mooiste fontein hebben, maar het is jammer dat er zoveel mis is.’’

 

Verkeerde plek

Arnold van der Schoot en zijn echtgenote Hiltje Geertsma waren in 2017 al kritisch over de gekozen plek. Van der Schoot:,,Ons voorstel was destijds al om de fontein bij de Turfkade te plaatsen. Daar had hij raak kunnen spuiten. Nu is er overlast bij de kerk, dat gaat nog voor grotere problemen zorgen. De kerk is gemaakt van kloostermoppen, vocht is funest voor de muren, het is enorm poreuze steen. Bij een beetje wind waait de waterdamp zo de kerk in, de fontein staat daarom vaak uit. Bij het presenteren van het plan heeft Anne Krikke, een autoriteit op het gebied van natuursteen, al kritische vragen gesteld. Die werden allemaal weg gewuifd, dit is niet goed gecommuniceerd.

De Harlingers waren goochemer, die hebben dat ding in zee gelegd.’’ Geertsma: ,,Het is toch niet te verkopen dat de fonteinen zo’n stuk duurder zijn geworden? De burger moet erweer voor opdraaien. Vreselijk dat er zo met gemeenschapsgeld gesmeten wordt.’’

Van der Schoot: ,,Er zit net zoveel in de grond als boven de grond. Daar komen kosten aan. Dat is bovendien zo afgesproken, dat als er iets is met de fontein in Leeuwarden, dat Franeker en de andere steden er dan aan mee betalen. Ik ben halverwege het proces uit de fonteincommissie gestapt, daar ben ik nog steeds blij om. Hier is veel mis gegaan en er gaat nog steeds veel mis, daar kan ik niet achter staan.’’

Suwarda Vis