Dit weekend vier woningen in Franeker doelwit inbrekers

FRANEKER - Er wordt de laatste weken veel ingebroken in woningen in Noordwest-Friesland. Dit weekend was er in Franeker sprake van drie inbraken en een poging daartoe. In een geval stonden de bewoners oog in oog met de inbreker die daarna het hazepad koos. Sinds januari is 15 keer ingebroken of geprobeerd om een woning binnen te dringen in Noordwest-Friesland.

Eerder vandaag maakten wij al melding van inbraken in woningen aan de Schalsumerweg en de Cammingastraat, maar er blijkt ook te zijn ingebroken in een woning aan de Rins Werkhovenstraat, zondagavond 17 februari rond kwart over elf. De bewoners van deze woning kwamen oog in oog te staan met de inbreker. Die maakte zich uit de voeten. 

Dit weekend is het bij een poging tot inbraak gebleven bij een woning aan het Anne Smidtsplein in Franeker. Dit is vermoedelijk gebeurd tussen zaterdag 16 februari 13.00 uur en maandag 18 februari omstreeks 12.30 uur.

Het inbrekersgilde is de laatste tijd erg actief in Noordwest-Friesland. In het weekend van 9 en 10 februari werd tot tweemaal toe ingebroken in de de sporthal aan de Westerzeedijk in Harlingen, dinsdag 5 in een woning in Bitgummole, woensdagavond 30 januari (ook) in een woning aan de Cammingastraat en op vrijdag 1 februari werd op klaarlichte dag ingebroken in een woning aan de Van Haersoltestrjitte in Sexbierum. In januari werd verder ingebroken in woningen in Bitgummole, Berltsum, Menaam, tweemaal in Franeker, Deinum,   

De politie vraagt in verband met het grote aantal inbraken nadrukkelijk getuigen zich te melden. Dat kan via 0900-8844.