Wonen Noordwest Friesland in actie om CO2-uitstoot te reduceren

SINT ANNAPAROCHIE - Wonen Noordwest Friesland is een van de 170 corporaties die samen 100.000 huurwoningen in Nederland gaan verduurzamen om de CO2-uitstoot te reduceren. Bestuurder Rein Hagenaars woonde de officiële start in Den Haag namens Wonen Noordwest Friesland bij.

Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat woningcorporaties en Urgenda bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening.

Dat kan met het geld van de huurdersbelasting. Ook Wonen Noordwest Friesland was in de persoon van bestuurder Rein Hagenaars aanwezig om steun te betuigen en deelname aan het actieplan te bevestigen.

Heffing

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting - bekend als de verhuurderheffing - aan de woningcorporaties. Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist. Dit jaar € 1,7 miljard. Dat is geld van huurders, een huurdersbelasting.

Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en sneller meer sociale huurwoningen verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders direct verlagen. Zo helpen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen.

2,3 miljoen belasting

Wonen Noordwest Friesland betaalt jaarlijks € 2,3 miljoen verhuurderheffing aan het Rijk. Met dat bedrag kunnen veel huurwoningen worden verduurzaamd.

Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Hun huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit.

Recessie

De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn, maar dat is het kabinet vergeten.

Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur die de huurder in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden.