Wereldwinkel Harlingen verdeelt laatste kapitaal

HARLINGEN – De Wereldwinkel Harlingen gingen 1 december 2018 definitief op slot. De 7500 euro die er nog in kas was, wordt overgemaakt naar drie goede doelen.

Zo gaat er 2500 euro naar Mercy Ships. Aan boord van de Mercy Ships worden operaties uitgevoerd bij vrouwen met blaasfistels. Vaak ontstaat die complicatie doordat de vrouwen te jong zwanger zijn, soms al op 12 of 13 jarige leeftijd, of als een bevalling te lang duurt. Een andere oorzaak van inwendige littekenvorming kan zijn veroorzaakt door infecties ten gevolge van verkrachting of vrouwenbesnijdenis. Het is mogelijk de beschadigde blaas te ‘repareren’ aan boord van één van de schepen van Mercy Ships.

Ook Madat Nepal krijgt het geld ter bestemming van kleine projecten. Nu wordt bijvoorbeeld structurele ondersteuning gegeven aan de dagopvang voor jongens met spierdystrofie in Bhaktapur en wordt de tijdelijke vervanging van een vroedvrouw van de helppost Mechchhe Pauwa gefinancierd.

Er gaat ook een deel van het kapitaal naar Micro Krediet. De Verenigde Naties hebben koningin Máxima benoemd tot speciaal functionaris voor ontwikkelingszaken om te adviseren over microkredieten in de Derde Wereld.

Een microkrediet verschaft de mogelijkheid te investeren zodat de vrouwen producten kunnen maken om te verkopen. Zo wordt hun positie verbeterd. Financiële zelfstandigheid betekent een grote verbetering voor de kwaliteit van leven. En als een microkrediet terugbetaald is, wordt deze uitgekeerd aan een nieuwe aanvrager. Zo kan een microkrediet meerdere mensen helpen.