Omwonenden hebben verhoogde kans op longontsteking: stop op geitenhouderijen

LEEUWARDEN - In Friesland geldt een voorlopige stop op geitenhouderijen. De provincie stelt deze stop in op basis van een advies van GGD Fryslân. Door de maatregel mogen bestaande bedrijven niet uitbreiden en kunnen er ook geen nieuwe bedrijven worden gevestigd.

Aanleiding tot de stop is wetenschappelijk onderzoek dat herhaaldelijk laat zien dat omwonenden van geitenhouderijen een verhoogde kans hebben op een longontsteking. Om de oorzaak hiervan te onderzoeken is op verzoek van de ministeries van VWS en LNV een vervolgonderzoek gestart.

Zodra de oorzaak bekend is, kan het RIVM ook zeggen of er maatregelen op de bedrijven nodig zijn. De afronding van dit onderzoek is in 2021. Dit najaar wordt een tussenrapportage verwacht. De provincie handhaaft de stop op geitenhouderijen totdat er meer duidelijkheid is over de effecten op de volksgezondheid.

De GGD Fryslân adviseert om uit voorzorg maatregelen te nemen. De gezondheidsdienst geeft het advies geen geitenbedrijven te laten vestigen of uit te laten breiden als zich binnen een straal van 2 kilometer zoals woningen bevinden. In Friesland zijn er nagenoeg geen gebieden waar binnen een straal van 2 kilometer geen bebouwing is.

Daarom kiest de provincie er uit voorzorg voor om de voorlopige stop voor heel Fryslân te laten gelden. Mogelijk dat de GGD op basis van de resultaten van het vervolgonderzoek het advies op een later moment bijstelt.

In 2018 waren er 23.526 geiten in Friesland, waarvan 16.544 melkgeiten. Tussen 2017 en 2018 nam het aantal met ruim 3000 geiten toe. In 2018 groeide het aantal melkgeiten met 18%. De totale groei in Friesland bedraagt 76% sinds 2013. Het aantal geiten is landelijk gezien in een jaar tijd met ruim 64.000 (12%) gegroeid tot ruim 597.000. Er zijn landelijk nu 45% meer geiten dan vijf jaar geleden. Het Friese aandeel in deze landelijke cijfers is 3,9%.