Hoe komt het Potterslân in Peins aan zijn naam?

FRANEKER - Jan Gerlofsma uit Peins houdt op uitnodiging van stichting Trezoor en Vrienden van de Stad Franeker een lezing waarin hij uitlegt hoe It Potterslân in Peins aan zijn naam komt.

De voordracht van Jan Gerlofsma is getiteld: 'It Potterslân. Een blijvende herinnering aan Hebelius Potter, student aan de Franeker Universiteit'.

Iedereen in Peins kent het woonwijkje Potterslân en de gelijknamige straat er naar toe. De oudere dorpsbewoners zullen het zich daarnaast ook herinneren als het vrij omvangrijke complex van volkstuinen.

Wie was de naamgever, Hebelius Potter, eigenlijk? In deze presentatie wordt de complete geschiedenis weergegeven over de familie Potter en het Potterslân, van begin tot eind.

De lezing is vrijdag 22 februari vanaf 20.00 uur in het Parochiecentrum naast de katholieke kerk, aan de Godsacker 11-13 te Franeker.

De toegang is gratis.