Kaatsvereniging Jan Bogtstra kiest voor nieuwe opzet: wie pakt de handschoen op?

FRANEKER - Kaatsvereniging Jan Bogtstra gaat de organisatiestructuur vernieuwen. Het bestuur beperkt zich tot het feitelijke besturen van de vereniging, commissies nemen alle overige werkzaamheden voor hun rekening.

Het besturen en levendig houden van een vereniging is alleen mogelijk als de leden samen de functies en werkzaamheden uitvoeren. Als iedereen af en toe meehelpt, is de tijdsbesteding te overzien. Dit is niet anders voor kaatsvereniging Jan Bogtstra.

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering in novemer heeft een aantal initiatiefnemers een verbeterplan gepresenteerd. Dit plan bestaat uit een andere verdeling van bestuurstaken en werkzaamheden.

Kort gezegd neemt het bestuur met een voorzitter, penningmeester en secretaris alle bestuurlijke taken op zich. Daarnaast worden zes commissies in het leven geroepen die zorgen voor de organisatie van wedstrijden, jeugd- en technische zaken, catering, PR en sponsoring en verzorgen het veld. 

,,Alleen zo is een vereniging in onze ogen, en dat geldt voor elke vereniging, overeind te houden. Anders zijn ze gedoemd te mislukken'', vertelt Tinus Boomstra. Hij is een van de initiatiefnemers en samenstellers van het verbeterplan. 

Voorjaarsvergadering

Om de weg helemaal vrij te maken voor deze nieuwe organisatiestructuur, stapt het huidige bestuur in goed overleg op tijdens de aanstaande voorjaarsvergadering. Een aantal van hen heeft echter al aangegeven beschikbaar te zijn voor een andere taak binnen de vereniging.

De samenstellers van het verbeterplan hebben zich voorgenomen om zowel voor het bestuur als de diverse commissies opvolgers te zoeken. Er heeft zich inmiddels een aantal vrijwilligers gemeld, maar het plaatje is nog niet compleet, aldus Boomstra. 

Zij roepen dan ook iedereen op die de Franeker kaatsvereniging een warm hart toedraagt, zich beschikbaar te stellen voor een functie in het bestuur of in een van de commissies. Men kan zich aanmelden bij Tunno Schurer (t.schurer@planet.nl of 06-23340680).