Marty Slager benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

SINT JACOBIPAROCHIE - Marty Slager uit Sint Jacobiparochie is vandaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Slager kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Gerrit Krol van het Bildt. Dat gebeurde tijdens een bijzondere bestuursvergadering. Slager droeg voorzittersfunctie tijdens deze vergadering over aan zijn opvolger. Slager krijgt zijn onderscheiding vanwege zijn vele verdiensten voor Kaatsvereniging Het Noorden uit Sint Jacobiparochie. In 1988 trad Slager toe tot het bestuur van de kaatsvereniging. Een paar jaar later werd hij benoemd tot penningmeester. Deze functie van penningmeester heeft hij vijftien lang vervuld. In 2005 is Slager voorzitter geworden van KV Het Noorden. Slager besteedt veel tijd aan het reilen en zeilen van de kaatsvereniging. Naast de bestuursfuncties is hij ook druk rond de velden met het leggen van perken, het leiden van wedstrijden, het voorbereiden van wedstrijden en is hij begeleider van een partuur kaatsers uit Sint Jacobiparochie.

Rommelmarkt

Al vijftien jaar organiseert Slager een rommelmarkt. Iedereen die oude spullen heeft kan hem bellen. Hij of zijn assistent haalt de spullen dan op. Vanwege het succes van deze markt, zijn er de laatste twee jaren al twee markten per jaar gehouden. De opbrengst hiervan komt niet alleen ten goede aan KV Het Noorden, maar ook aan een goed doel. Daarnaast houdt Slager ook een uitgebreid archief bij over de kaatssport. Het Kaatsmuseum uit Franeker doet regelmatig een beroep op 'Het Archief van Marty'.