Noord-West Friesland kiest voor Waadhoeke

Sint Annaparochie - De inwoners van de binnenkort voormalige afzonderlijke gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel hebben in de tweede stemronde met 61% van de stemmen de voorkeur gegeven aan de nieuwe naam "Waadhoeke" voor de nieuwe fusie-gemeente.

Deze tweede stemronde was nodig omdat bij de eerste ronde met ongeveer 500 inzendingen er tussen de twee meest gekozen namen Nij Westergo ( 34%)  en Waadhoeke (39%) te weinig verschil zat om een goede afweging te maken. Bij deze tweede stemronde was de uitslag dus overduidelijk. "Winnares" van de prijsvraag werd Sjoukje Tijssen uit Wjelsryp ( Littenseradiel) die daarmee de uitgeloofde prijs van een fiets ter waarde van € 1000,-- vanavond bij de bekendmaking van de nieuwe naam door burgemeester Ton van Mourik van Menameradiel kreeg uitgereikt. Hij gaf daarbij aan dat de bon, vooruitlopend op de definitieve herindeling bij iedere willekeurige rijwielzaak in alle vier de huidige gemeenten kon worden ingewisseld. Haar inspiratie voor het bedenken van de naam lag voor een groot deel in de geografische situatie van de nieuwe fusiegemeente die een hoek in Friesland vormt tegen het Wad aan en het feit dat het een krachtige unieke naam is die voor iedereen, met een lichte verwijzing naar het Fries en Bildts,  goed in het gehoor ligt. Alle burgemeesters,  Gerrit Krol van het Bildt, Tom van Mourik van Menameradiel, Johanneke Liemburg van Littenseradiel, die trots was op het feit dan de naamgeefster uit haar gemeente kwam, en de net benoemde Eduard van Zuijlen van Franekeradeel konden zich uitstekend vinden in de nieuwe naam. De volgende fase ligt bij de diverse raden die moeten gaan zorgen van het invoeren van de nieuw naam in de gebiedsdelen.