Werkgroep komt toch met één voorstel voor Dreeslaantje

FRANEKER - Ondanks het weerbarstige proces is de werkgroep gemeentepark er toch in geslaagd om toch tot één plan te komen. Eerder werden twee varianten gepresenteerd, maar de leden hebben elkaar gevonden in de gulden middenweg.

De twee varianten van het plan die 30 januari zijn gepresenteerd, verschilden vooral van elkaar in de omvang van de bosrand. In plan A werd er meer van het oorspronkelijke bos gekapt om plaats te maken voor heesters, struiken en andere landschapselementen. In plan B werd het bos zo veel mogelijk behouden en werd de ruimte die nu al open is, verder ingericht. De gulden middenweg bleek om de kern-mantel-zoom principe van plan A te hanteren, maar hiervoor de grens uit plan B aan te houden.

Woensdag 6 februari kwam de werkgroep Gemeentepark voor het laatst bij elkaar. Tijdens de vergadering werden de reacties besproken die de informatieavond op 30 januari opleverde.

Hoogteverschil

Op dit moment staan er langs de bosrand vooral hoge bomen. Hierdoor is het hoogteverschil vrij abrupt. De bosrand die op termijn moet ontstaan, heeft een geleidelijk hoogteverschil, de zogenaamde kern-mantel-zoom. Dat betekent dat de bomen, planten en struiken die in deze zone richting het bos geplant worden, steeds hoger zijn.

Op de afbeelding is rechts het verschil in bosrand te zien tussen variant A (of 1) en B (of 2). Links een impressie van de nieuwe bosrand met beplanting die in geleidelijk in hoogte stijgt. Zo ontstaat een nieuwe bosrand volgens het kern-mantel-zoom.

Regulier onderhoud

Elke twee tot drie jaar zal er vanaf nu regulier onderhoud worden gepleegd. Zo kan het bos zich in een rustig tempo verder ontwikkelen. Deze kern-mantel-zoom komt in de toekomst op de lichtgroene rand van variant 2.

Het plan gaat uit van het principe dat het vrijerslaantje altijd blijft bestaan in haar beschutte vorm, niet alleen van de zijkanten maar ook door een bladerdak van hoge bomen.

Waterpartij

Aan de rechterkant van het pad is gekozen voor meer kleurrijke vaste planten en bloemen, gericht op vlinders en bijen en zal worden uitgegaan van meer natuurlijke en organische vormen. Hierbij past een natuurlijke waterpartij.

Ook geeft de werkgroep het advies aan de raad om duurzaam om te gaan met bestaande elementen, zoals de oude zandbak. Deze kan worden opgeknapt.