Gemeente Waadhoeke gaat bezig met onderwijsvisie

FRANEKER Waadhoeke heeft nog geen onderwijsvisie, maar gaat nu met alle instanties in het onderwijs praten om zo’n beleidsvisie op te stellen. In zo’n toekomstvisie staat bijvoorbeeld welke scholen aan de beurt zijn voor verbouw, nieuwbouw of een renovatie. In de toekomstvisie wordt per school beschreven worden wat de scenario’s zijn voor de toekomst.

In de voormalige gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en een deel van Littenseradiel waren huisvestingsplannen en toekomstvisies op het gebied van onderwijs van kracht. Voor Waadhoeke moet er een nieuwe toekomstvisie komen. Donderdagavond is daarvoor een startnotitie aangenomen door de gemeenteraad waarin het proces is vastgelegd.

Zo’n visie is van belang omdat het onderwijs constant in beweging is, ontwikkelingen waar de gemeente mee wordt geconfronteerd en iets mee moet. Zo zijn er samenwerkingsscholen, of zijn scholen in een dorp onder een dak gekomen. En er is nog steeds sprake van krimp in het noorden van Fryslân. Wettelijk gezien is de gemeente namelijk verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting.

Om toekomstbestendig te zijn, moet die huisvesting wel aansluiten bij de ontwikkelingen, wensen en behoeften in het werkveld. De gemeente wil daarom samen met de scholen en schoolbesturen werken aan een onderwijsvisie voor de toekomst.