Opvang nodig voor uitgeprocedeerde asielzoekers

FRANEKER Gemeente Waadhoeke zou volgens Talea Jansma uit Sint Jacobiparochie uitgeprocedeerde asielzoekers een bed-bad-broodregeling moeten bieden.

Momenteel zouden er uitgeprocedeerde asielzoekers rondzwerven in de buurt van het AZC in Sint Annaparochie. Iedere gemeente zou volgens Jansma verantwoordelijk zijn voor het onderbrengen van en zorgdragen voor de eigen daklozen.

Nu verwijst de gemeente deze personen nog door naar de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) in Groningen. Deze meestal niet gedocumenteerde asielzoekers kunnen niet terecht bij instanties als het Leger des Heils.

Eerste levensbehoeften

Het gaat om een vaste plek waar uitgeprocedeerden kunnen verblijven en waar ze terecht kunnen voor de eerste levensbehoeften. Van daaruit zouden ze ook in beroep kunnen gaan. Nu belanden ze op straat en in de illegaliteit.

Jansma vertelde donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering dat de Nood Opvang Friesland (NOF) plannen heeft om met de kerken bed-bad-broodregelingen op te richten. Gemeente Waadhoeke zou volgens Talea Jansma opvang door de kerken moeten ondersteunen.

Daarnaast zou de gemeente naar haar mening moeten samenwerken met Inlia, een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Een andere optie is dat de gemeente huurwoningen beschikbaar stelt.

Talea Jansma deed haar pleidooi naar aanleiding van een brief die zij met een groep anderen naar alle fractievoorzitters heeft gestuurd. De groep wil het probleem op de politieke agenda zien.

Burgemeester Waanders meldde dat er contact is geweest met de groep en dat er binnenkort een gesprek volgt.

Suwarda Vis