Stichting herstel dorpen en Bildtdijken boekt vooruitgang

SINT ANNAPAROCHIE - Het afgelopen jaar zijn aan de Bildtdijken twee woningen die er slecht aan toe waren helemaal gerenoveerd. Het gaat in beide gevallen om woningen waar de eigenaren zelf flink hebben bijgedragen aan het eindresultaat. De stichting Herstel dorpen en Bildtdijken (SHDB) hoopt dat aan het eind van dit jaar tien woningen zijn opgeknapt.

Inmiddels is in opdracht van de stichting gestart met de grondige renovatie van drie van haar eigen woningen. Het betreft de panden Oudebildtdijk 1066, Oudebildtdijk 816 én Oudebildtdijk 818. Deze woningen staan al langere tijd leeg en zijn recent door de stichting aangekocht.

Samen met architectenbureau Adema in Dokkum zijn hiervoor aansprekende renovatieplannen gemaakt. Deze woningen worden te koop aangeboden, waarbij het de verwachting is dat oplevering rond de bouwvak van dit jaar zal plaatsvinden.

Op basis van de in 2016 objectief vastgestelde lijst van slechtste panden, is eerder gestart met twee pilots. Er is een tweetal eigenaren benaderd met de vraag of zij mee willen werken aan de voorbeeldprojecten. In het ene geval bleef de eigenaar in de gerestaureerde woning wonen, in het andere werd het pand verkocht aan de SHDB. De stichting laat het opknappen voor de verkoop. Naar verwachting is de klus voor de bouwvak geklaard.

Tweede inspectie

Er is besloten om tot een tweede inspectie over te gaan omdat er verschil zat tussen een lijst met slechte panden van de gemeente en de eerste schouw. Zo is in 2018 op objectieve gronden een aantal woningen toegevoegd aan de lijst van slechtste panden. In deze tweede schouw komt ook een flink aantal panden voor met bijgebouwen, loodsen, schuren die de beeldkwaliteit van de Bildtdijken verstoren. Opknappen van deze bijgebouwen is kostbaar. Daarom heeft de SHDB besloten om zich allereerst te richten op de aanpak van woningen.

De stichting kreeg van de voormalige gemeente het Bildt de opdracht om aan de Oude- en de Nieuwebildtdijk minimaal tien woningen in zeer slechte staat, zo op te knappen, dat zij qua beeldkwaliteit weer positief bijdragen aan de kwaliteit van de Bildtdijken.