Extra ledenvergadering over toekomst Sc Franeker

FRANEKER Sportclub Franeker houdt maandag 4 februari een bijzondere algemene ledenvergadering. Op die vergadering worden twee vragen aan de leden voorgelegd: De vraag of er moet worden overgegaan tot één prestatieteam en zo ja, op welke dag dat team dan zou moeten spelen.

De Stuurgroep Sc Franeker, en niet het bestuur zoals wij eerder per abuis meldden, is van mening dat de rust binnen de club terug kan keren door over te gaan op een prestatieteam. De interne concurrentie en strijd zou daarmee stoppen en de kosten kunnen worden gehalveerd.

Het geld wat daarmee vrij komt, kan gebruikt worden voor het jeugdvoetbal en de accommodatie.

Bijkomend voordeel zou zijn dat er een volwaardig en kwalitatief goed tweede elftal op de been kan worden gebracht, dat is er momenteel niet.

Spelen op zaterdag is voor het tweede elftal de meest realistische keuze. De zondag-afdelingen zijn de laatste tien jaar een stuk kleiner geworden. De zondag is steeds meer een familiedag geworden.

De Stuurgroep roept de leden op Facebook op om te stemmen: ,,In het belang van de vereniging zouden zo veel mogelijk leden hun stem uit moeten brengen om zo een breed gedragen besluit te krijgen. Stem voor de speeldag waarvan jij denkt dat die het meest toekomstbestendig is voor onze club. Wij kijken met respect naar het verleden, maar met het vizier op de toekomst. Wij hopen voldoende richting te hebben gegeven om de club weer te laten bloeien. Laat je mening horen door te stemmen.’’

Reactie bestuur

Namens het bestuur reageerde Theo Sikkema op bovenstaande: ,,Het bestuur distantieert van de inhoud van deze publicatie. De enige publicatie van het bestuur is de aankondiging van de ledenvergadering op de website van SC Franeker met de bijbehorende stukken. Het bestuur roept wel alle leden op om te komen naar deze bijzondere algemene ledenvergadering. In tegenstelling tot andere berichten is de vergadering niet toegankelijk voor niet-leden.''

De bijzondere vergadering begint maandagavond om 19.00 uur.