Byzantijns Mannenkoor Friesland in d’Alde Wite Dronryp

DRONRYP Het Byzantijns Mannenkoor Friesland geeft zondag10 februari om 15.30 uur een concert in Dronryp in de gerestaureerde en sfeervolle kerk d’Alde Wite.

Het Byzantijns Mannenkoor Friesland (BMF) is opgericht in 2004 en telt 24 leden, allen afkomstig uit de drie noordelijke provincies. Sinds 2007 staat dit koor onder leiding van dirigente Nana Tchikhinashvili.

Nana Tchikhinashvili is geboren en getogen in Tbilisi (Georgië). Sinds 1995 woont en werkt zij in Nederland. Na haar middelbare school volgde Nana het muziekcollege om uiteindelijk toe gelaten te worden tot het Staatsconservatorium in Tbilisi waar ze koordirectie en zang studeerde.

Staatskoor

Tijdens haar studie werd Nana als één van de jongste professionele concertzangeressen aangenomen in het Academisch Staatskoor en werd zij aangesteld als dirigent van ditzelfde koor.

‘Zingen met je handen’

Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit liturgische gezangen uit de traditie van de Russisch-Orthodoxe kerk en volksliederen uit Oost-Europese landen. Voor een belangrijk deel is het repertoire uniek door de keuze van de dirigente die haar cultuur heeft meegenomen en aan het koor heeft overgebracht. Met haar bijzondere, eigen stijl van dirigeren, door koorleden ook wel ‘zingen met je handen’ gekarakteriseerd, wil zij klankkleur bereiken die de ziel van de muziek bloot legt.

Het BMF is een a capella koor omdat, volgens de Byzantijnse, traditie alleen de menselijke stem in staat is God te loven. De liederen die in de Byzantijnse kerkdienst gezongen worden moeten de engelenzang in de hemel verbeelden. Voor volksliederen geldt dat niet, maar ook deze worden zonder instrumentale begeleiding uitgevoerd.

Een concert van dit koor met zijn heel eigen klankkleur van heldere tonen en diepe bassen laat bezoekers niet onberoerd. Verschillende liederen zullen worden vertolkt door eigen solisten, waaronder ook de dirigente.

Het concert begint om 15.30 uur, kerk open: 15.00 uur.