Bruggen in Afsluitdijk al sinds 2016 ‘onbetrouwbaar’

KORNWERDERZAND De sluizen en bruggen in de Afsluitdijk waren sinds de vervanging van de bedienings- en besturingsinstallatie in 2016, onbetrouwbaar en dus niet veilig. Dat blijkt uit een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Rijkswaterstaat zette vorig jaar extra mensen in om onveilige situaties te voorkomen.

Bij een onderzoek van de installatie door Rijkswaterstaat, vorig jaar, kwam een groot aantal gebreken naar voren. Zo zou de de bedienmonitor van de brugwachter aangeven dat de brug nog deels open staat, terwijl hij al gesloten is. Met andere woorden: de software was onbetrouwbaar.

Om de bediening van bruggen en sluizen veilig te laten verlopen heeft Rijkswaterstaat extra brug- en sluiswachters ingezet. Bovendien zijn extra camera’s geplaatst. Door al deze maatregelen zijn er volgens de minister geen gevaarlijke situaties ontstaan.

Komend voorjaar wordt de software van enkele belangrijke veiligheidsvoorzieningen hersteld. Werkzaamheden waardoor de weg en de vaarweg vijf tot zeven nachten gestremd zijn.

Rijkswaterstaat gaat nu onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren dat Rijkswaterstaat het werk van de aannemer heeft kunnen accepteren.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer