Rypsters naar bezwarencommissie om vergunning nieuwe brug

FRANEKER Een delegatie van Dorpsbelang Dronryp en de Belangengroep gaat vandaag haar zorgen over de veiligheid omtrent de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal toelichten bij de adviescommissie bezwaarschriften.

Het verlenen van de vergunning door gemeente Waadhoeke voor de bouw van de brug wordt behandeld door deze onafhankelijke commissie. Zij houdt alle gevolgde procedures tegen het licht.

De Rypsters zullen daarbij wederom duidelijk maken dat ze de nieuwe brug onveilig vinden voor fietsers en voetgangers.

Nadat de voorzieningenrechter in november heeft besloten dat de bouw van de brug door kon gaan, is volgens de Rypsters nu alleen nog winst te behalen op het gebied van veiligheid.

Want die veiligheid kan volgens Dorpsbelang alleen met verkeersremmende maatregelen, mogelijk met een stoplicht, worden gegarandeerd.

De adviescommissie stuurt haar advies over het bezwaar naar het college, de burgemeester of de gemeenteraad. Zij nemen dan een beslissing.