Speelattribuut voor kinderen maandelijks in pakket Voedselbank

FRANEKER - Voor minimaal Friese 700 kinderen van 4 tot 14 jaar zit er voortaan elke maand een buitenspeelpakket in het pakket dat hun ouders krijgen van de Voedselbank.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidieert de speelpakketten. Met dit Project Buitenspeelpakketten hoopt het ministerie kinderen meer te laten bewegen waardoor ze ook meer sociale contacten kunnen opdoen.

Kaart met uitleg

De kinderen ontvangen bij elk speelattribuut een kaart met een uitleg wat ze ermee kunnen doen en hoe ze dat kunnen oefenen Deze kaart wordt ontwikkeld en geproduceerd door Sport Fryslan in samenwerking gaan met een aantal buurtsportcoaches.

Voor het ontwikkelen van de kaarten krijgt Sport Fryslân € 32.145,- uit het Kansenfonds van de provincie.

Vanaf 8 februari kunnen er weer nieuwe aanvragen worden ingediend voor het Kansenfonds. De nieuwe ronde sluit op 20 maart 2019.