Pesten via social media actueel thema: voorlichting op school

FRANEKER - Pesten via social media onder jongeren in Waadhoeke is nog altijd een actueel thema, constateert jongerenwerker Eric Pranger van de Skûle Welzijn. Daarom worden er themadagen gehouden op de scholen.

Het Jongerenwerk organiseert in samenwerking met CSG Annamaria van Schurman, RSG Simon Vestdijk, Politie Franeker en Theater Smoar jaarlijks een voorlichtingscampagne voor leerlingen en ouders van de onderbouw van beide scholen.

Omdat social mediagebruik niet meer weg te denken is, hebben de organiserende partijen de intentie om de ontwikkelingen hierover bij de leerlingen en hun ouders blijvend onder de aandacht te brengen. Doel hiervan is de bewustwording van het eigen gebruik van social media te vergroten en hiermee het misbruik terug te dringen.

Voorlichtingsdagen

Om digitaal pesten een halt toe te roepen en leerlingen op een verantwoorde manier om te laten gaan met sociale media, waren er maandag en dinsdag de voorlichtingsdagen georganiseerd voor de leerlingen van het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.

Op deze dagen wordt aan het onderwerp met behulp van theatergroep Smoar, de inzet van de mobile media lab van de politie en een workshop van het Jongerenwerk op verschillende manieren interactief inhoud gegeven.

Ouderavond

Omdat blijkt dat veel ouders niet op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen op social media was er voor hen een ouderavond. De voorlichting is een afspiegeling van het programma voor de jeugd waarbij Theater Smoar hen interactief meeneemt in de gevolgen van pestgedrag via social media.