Presentatie boek over bakkers van Oosterbierum

OOSTERBIERUM - Honger, armoede, broodoproer en revoluties. Wanneer er geen brood meer was, waren dat vroeger de gevolgen. Piter van der Woude schreef, in het Fries, samen met Reinder Nouta een boek over de bakkers van Oosterbierum. Vrijdag was de presentatie.

Een mens moet eten en dan was een bakker broodnodig. Gravend in het verleden stond de eerste en toen enige bakkerij aan de Keatsebuorren. Voor 1800 werd al geschreven over de ‘welbeklante’v en gunstig aan het plein gelegen bakkerij en woonhuis.

Bakkers hadden in die tijd een bovenmodaal inkomen. Dat is misschien wel de reden dat er eind 19e en begin 20e eeuw vier bakkers gevestigd waren in Oosterbierum. De als als ‘machinale bakkerij’ beschreven bakkerij aan de Keatsebuorren werd later uitgebreid met café-biljart De Landbouw”

Presentatie

Vrijdag bood Piter van der Woude tijdens een bijenkomst van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel in It Mienskar het eerste exemplaar aan Reinder Nouta aan.

Nouta wordt in het boek beschreven als adviseur van Bakkers fan Easterbierrum, Folslein Ferline Tiid. Exemplaren zijn onder meer te koop bij Reinder Nouta in Oosterbierum of via mail adres: OudBarradeel@outlook.com

De eerstvolgende bijeenkomst van de oudheidkundige vereniging is op 15 februari in de Bijekoer in Wijnalkdum.