Leerlingen AMS onderzoeken eigen DNA in forensisch laboratorium

FRANEKER - Twee maanden lang, twee ochtenden per week zijn havo 4-leerlingen van CSG Anna Maria van Schurman (AMS) in het kader van het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) ondergedompeld in de wereld van forensisch onderzoek. Hoogtepunt: het opstellen van hun eigen DNA-profiel in het forensisch laboratorium van hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

,,Als AMS kijken we voortdurend naar trends en ontwikkelingen in de maatschappij. We zien al een tijdje dat het aanbod aan banen in de technologie groeit en blijft groeien, en daar sluiten we bij de AMS met ons onderwijsaanbod graag op aan. Daarom bieden we sinds dit jaar het keuzevak NLT aan leerlingen van havo 4 en 5. En het enthousiasme is groot”, aldus Marieke Hornstra Moedt, docent NLT.

Moord oplossen

Binnen het vak NLT volgen de havo-4 leerlingen vier modules, waarbij theorie en praktijk zo veel mogelijk worden gecombineerd. Zo werken de leerlingen in de module ‘Forensisch onderzoek’ zelfstandig en in kleine groepjes aan het oplossen van een fictieve moordzaak. Alle aspecten van forensisch onderzoek komen hierbij aan de orde: van het bestuderen van het politiedossier tot en met het opvragen van een huiszoekingsbevel en DNA-onderzoek.

Van Hall Larenstein

Alle practica in de module worden uitgevoerd op de AMS, met uitzondering van de DNA-analyse. Daarvoor bezoeken de leerlingen op 30 januari en 1 februari hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, waar forensisch onderzoek een van de aangeboden studierichtingen is.

In een speciale masterclass-setting krijgen de leerlingen een stuk theorie over DNA-onderzoek en onderzoeken ze hun eigen DNA-profiel. Daarnaast krijgen ze een rondleiding door de school en voorlichtingen over de opleidingen van Van Hall Larenstein.