Scholen presenteren zich voor Onderwijsprijs

LEEUWARDEN - Een spannende dag voor onder andere CSG Anna Maria van Schurman, De Oanset in Ried en De Stjelp in Baard en It Bynt in Winsum. Vrijdagmiddag wordt bekend welke school de Onderwijsprijs Povincie Fryslân 2017 – 2019 in de wacht sleept.

Nadat Kees Koppers, directeur van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP) een toelichting heeft gegeven op de Nationale Onderwijsprijs, is het aan de genomineerde scholen om een presentatie te verzorgen. 

Juryvoorzitter Jan Dijksma geeft daarna een toelichting op de inzendingen. Gedeputeerde Sietske Poepjes maakt aan het eind van de middag de winnaars bekend van de Onderwijsprijs Fryslân en de Publieksprijs.

Scholen die zijn genomineerd in de categorie primair onderwijs zijn: 

  • OBS De Mienskip, Buitenpost
  • OBS de Oanset, Ried
  • OBS de Opslach, Wommels i.s.m. basisschool de Romte (Itens), basisschool de Stjelp (Baard) en basisschool it Bynt (Winsum)

Daarna volgend de scholenin de categorie voortgezet onderwijs:

  • Lauwers College, Buitenpost
  • VSO Talryk, Drachten
  • CSG Anna Maria van Schurman, Franeker