Bloembakken in Thomas de Grootstraat moeten eind maken aan verkeersoverlast

FRANEKER - - De gemeente plaatst donderdag 24 januari betonnen bloembakken aan het begin van de Thomas de Grootstraat in Franeker. Daarmee moet een eind worden gemaakt aan de verkeersoverlast veroorzaakt door snelle automobilisten.

De buurt heeft via de Wijkraad Franeker West jarenlang gevraagd om maatregelen. In de wijkvisie Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan is ook opgenomen dat de overlast moet worden opgelost met afdoende en passende maatregelen.

De Wijkraad heeft bij de gemeente aangedrongen op een onderzoek naar de meest effectieve maatregelen. Dat heeft ertoe geleid dat er nu betonnen bloembakken aan het het begin van de Thomas de Grootstraat, ongeveer ter hoogte van de brievenbus worden geplaatst.

Na verloop van tijd zullen de maatregelen worden geëvalueerd aan de hand van een belevingsonderzoek bij de bewoners en GPS-onderzoek door de gemeente.