FNP Waadhoeke vraagt om maatwerk bij vergunningen voor evenementen

FRANEKER - - Het is voor organisaties van evenementen lastig om nog te kunnen voldoen aan alle regels en wetten. Daarom pleit de FNP Waadhoeke voor maatwerk bij het vergunnen van evenementen en dient daarvoor donderdag een motie in tijdens de raadsvergadering.

OKK in Bitgum moest van de gemeente overal hekken neerzetten bij een kaatspartij, evenementen in Marsum zijn bijna onbetaalbaar door de kosten van parkeerwachten en beveiliging en het Sinterklaasfeest in Sint Anneparochie kan niet meer in Ons Huis worden georganiseerd omdat er beveiligers bij de deur moeten staan. In Berltsum zegt de organisatie van het dorpsfeest veel geld kwijt te zijn om te voldoen aan alle eisen om een vergunning te krijgen.

Voorbeelden die volgens de FNP de gevolgen zijn van de gemeentelijke fusie en nieuwe, strengere regelgeving. Dergelijke evenementen zijn juist belangrijk voor de onderlinge binding van dorpsgemeenschappen: ,,Krekt dat mienskipsgefoel wurdt no troch tal fan faktoaren bedrige’’, aldus raadslid Sijbe Knol.

,,De organiaasje wurdt dien troch frijwilligers dy’t no de aardichheid kwyt reitsje. Dit binne no krekt de eveneminten dy’t bydrage oan de leefberens.’’

In de motie dringt de FNP aan op maatwerk bij het verlenen van vergunningen bij evenementen en vraagt men om een evaluatie van het evenementenbeleid.