Open avond stichting Uit de Bron van Christus

FRANEKER - - Vier volgelingen van Uit de Bron van Christus in Oudehorne vertellen woensdag 6 februari vanaf 20.00 uur in Recreatiepark Bloemketerp in Franeker over het werk van deze stichting.

Stichting Uit de Bron van Christus houdt deze open avonden om belangstellenden de gelegenheid te geven te horen hoe gods engelen mensen stimuleren de leefregels van de Christus toe te passen. Het doel van de stichting is wat de engelen leren, te verbreiden.

Meer informatie is te vinden op www.stichtinguitdebronvanchristus.nl.