Fries Sociaal Planbureau zoekt nieuwe panelleden

FRANEKER - - Ruim 30.000 inwoners van Friesland ontvangen vrijdag 1 februari een brief van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) met een uitnodiging om deel te nemen aan Panel Fryslân.

Dit panel bestaat op dit moment uit 3500 leden en spreekt zich regelmatig uit over maatschappelijke vragen die binnen de provincie spelen. Door natuurlijk verloop is het FSP regelmatig op zoek naar nieuwe panelleden.

Panel Fryslân is onderdeel van het FSP. Het bestaat uit een grote groep inwoners uit de provincie Fryslân die een aantal keer per jaar benaderd wordt om hun mening te geven. Hoe meer Friezen meedoen, hoe beter we inzicht krijgen in Fryslân. Hoe belangrijk vinden Friezen bijvoorbeeld een school of supermarkt in de buurt? En hoe staat het met het politiek vertrouwen en de tevredenheid met het openbaar vervoer?

Deelname en privacy

Doordat er gebruik wordt gemaakt van een steekproef, kunnen alleen inwoners meedoen die worden uitgenodigd. Panel Fryslân is daarmee een representatieve afspiegeling van de Friese bevolking van 18 jaar en ouder. Deelname aan het panel is vrijwillig en deelnemers kunnen zich altijd afmelden.

Resultaten kunnen nooit worden herleid tot individuele personen. Het FSP is lid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de medewerkers hebben zich geconformeerd aan de gedragsregels van deze vereniging.