Bruggenbouwersbokaal verlaat Friesland

FRANEKER - - Stichting Present Noordwest Friesland werd vorig jaar tijdens de landelijke presentdagen benoemd tot Bruggenbouwer van het jaar 2018. Tijdens dezelfde presentdagen dit jaar, op 18 en 19 januari in Doorn, is de bruggenbouwersbokaal overgegaan naar stichting Present Nunspeet. Daarme heeft de bokaal Friesland verlaten, maar de stichting zet haar werk onverminderd voort.

De reis van de bokaal ging van Harlingen naar Franeker en vele dorpen in de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. Een bijzondere reis door het werkgebied, waar bijzondere bruggenbouwers allemaal voor een maand de bokaal ontvingen en de eretitel 'bruggenbouwer van 2018'.

De bruggenbouwers van Noordwest Friesland 2018 zijn Hein Kuiken, Cees Glashouwer, Johan Haverkort, Detsje Holtrop, Lammert Pater, Frans Nieuwhof, Douwe Gerlof Heeringa, Oene Krist, Marjan van der Heide, Tietsia Wentink, Marga Waanders en Gea Iedema. Ze vervullen allemaal een belangrijke rol voor de sociale cohesie in noordwest Friesland, de een in de politiek, een ander op het gebied van zorg, asielzoekers, toerisme, armoede, verenigingsleven, scholen, organisaties en/of bedrijven.

In februari komen alle bruggenbouwers een keer samen om terug te kijken op dit bijzonder jaar.

Als makelaar in sociale betrokkenheid gaat stichting Present Noordwest Friesland door met het bouwen van bruggen en het verbinden van mensen en organisaties. Dit door het organiseren van diverse praktische projecten voor mensen met onvoldoende geld, onvoldoende netwerk en onvoldoende gezondheid. En het verbinden van kwetsbare groepen uit de samenleving met groepen die iets te bieden hebben. Bouwend aan een maatschappij die naar elkaar omziet.