De straat een hele dag blank na een tropische regenbui?

FRANEKER - De meeste inwoners van Waadhoeke vinden het niet erg dat een straat tijdelijk blank staat na een zware regenbui. Dat mag van sommigen een halve dag tot zelfs een hele dag duren.

Het is een van de uitkomsten uit de enquête die gemeente Waadhoeke hield onder haar inwoners. De 300 ingevulde vragenlijsten worden gebruikt bij het samenstellen van een nieuw rioleringsplan voor de gemeente.

Bij een echt extreme regenbui vindt 84 procent van de respondenten het acceptabel dat tijdelijk water op straat blijft staan: van 18 procent mag dat de zelfs hele dag duren, van 20 procent een halve dag. Maar één op drie respondenten (32%) vindt dat de straat na een uur weer goed begaanbaar moet zijn.

Veel respondenten wisten overigens niet dat straten soms zo zijn aangelegd, dat ze juist kunnen dienen als buffer bij wateroverlast.

De meeste inwoners (88%) zijn voor minder verharding en meer groen in de gemeente, al moet dat liever niet ten koste gaan van bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.

Bij de helft van de respondenten wordt het regenwater van de woning geloosd op het riool. Ongeveer een kwart van alle respondenten vindt het geen probleem om eigenaren van woningen en bedrijven te verplichten zelf voor de afvoer van het regenwater te zorgen. De regenpijp zou in dat geval moeten worden afgekoppeld van het riool.