Sint Michaëlschool Harlingen opnieuw Excellente School

HARLINGEN - De Sint Michaëlschool in Harlingen heeft opnieuw het predicaat ‘excellent’ verdiend.

Het certificaat dat hierbij hoort, werd maandag uigereikt door een medewerker van het Ministerie van Onderwijs. Dat gebeurde op het schoolplein van de school aan de Schritsen in Harlingen. Onder luid applaus nam directeur Tineke Geertsma het certificaat en de vlag in ontvangst.

In Nederland hebben maandag 79 scholen voor basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs het predicaat Excellente School 2018 gekregen. Zij mogen dit predicaat in principe drie jaar voeren. In totaal telt Nederland 191 scholen met dit predicaat, waarvan 64 in het primair onderwijs.

De predicaten zijn toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen.

De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat een school onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel.

De inspectie wil stimuleren dat Excellente scholen met andere geïnteresseerde scholen kennis delen over het terrein waarop ze excelleren.