Week van het Bezoekwerk bij 70-jarige Zonnebloem

Minnertsga - De Zonnebloem bestaat 70 jaar. De vereniging viert dat onder meer met De Week van het Bezoekwerk van 17 tot en 25 januari. Vrijwilligers leggen dan zo veel mogelijk bezoekjes af bij mensen met een lichamelijke beperking.

Vitale vijftigers tot en met taaie tachtigers. Hét ideaalbeeld van de participatiemaatschappij. Hoe anders is de werkelijkheid als je te kampen hebt met ziekte, handicaps, aftakeling en vereenzaming. Als geen ander kent De Zonnebloem die realiteit. En doet er wat aan, nu al 70 jaar.

Vier gasten

Antje Bosma uit Minnertsga is een van de vrijwilligers van de afdeling St. Annaparochie, actief in het oude Bildt, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Minnertsga. In haar dorp zijn ze met ongeveer acht vrijwilligers die elk een tot vier gasten bezoeken.

,,We geane der regelmjittich hinne, meastentiids ien kear yn de twa moanne, mar somtiden ek wol faker. At de minsken siik binne bygelyks. Elk fan ús hat syn eigen gasten, dat ha de measten ek leaver. Sa krije jo in bân”, vertelt Antje.

‘Tankber wurk’

Ze zet zich nu zo’n acht jaar in voor De Zonnebloem en vindt het ‘prachtich moai en tankber wurk’. ,,Minsken binne dochs faak wol iensum. Dan fine se it moai dat der ris ien troch de doar komt. En om’t wy wat fierder fan harren ôf stean, kinne se oan ús ek oare dingen kwyt as oan de bern of neiste famylje.’’

Aandacht en een luisterend oor, het zijn belangrijke pijlers onder het waardevolle werk van De Zonnebloem. Of het nu gaat om bezoekjes aan huis, of uitstapjes met bus of boot. ,,In oerke nei de teetún of nei Robs Tuincentrum. De minsken genietsje der sa fan.” Als je wereld zich beperkt tot vier muren, is zo’n uitstapje een welkome en gewaardeerde afwisseling.

,,In onze afdeling zijn er 34 vrijwilligers actief, die samen aandacht geven aan circa 136 deelnemers”, zo laat bestuurslid Hette Veldema weten. Aandacht en activiteiten komen evenwel niet uit de lucht vallen.

Nieuwe bestuursleden en vrijwilligers blijven hard nodig om aandacht te kunnen blijven geven. Een paar uurtjes van jouw tijd maken een wereld van verschil voor de ander. Meer informatie bij Dorien Sijtsma: zonnebloem-sintanna@ziggo.nl of 0646 08 23 42.