Wintercursus Academie van Franeker: Waar komen wij vandaan?

Franeker - De Academie van Franeker organiseert een cursus over Het Begin: Waar komen wij vandaan?

De cursus van vier weken start 6 februari. Vier ervaren sprekers zullen ieder hun licht laten schijnen over hoe mensen in het verre en het dichtbije verleden dachten over hun oorsprong.

,,Nee, dit is niet een cursus genealogie”, zegt de cursuscoördinator prof. Rolf Bremmer. ,,Maar het heeft er wel een beetje mee te maken. Als mensen zijn we nieuwsgierig naar onze afkomst. ‘Mama, waar kom ik vandaan?’ is een bekende kindervraag. Dan gaat het om individuen. Maar groepen zijn ook nieuwsgierig naar hun afkomst.

In de middeleeuwen dachten de Friezen bijvoorbeeld dat ze afstamden van Friso, een aanvoerder die oorspronkelijk uit India kwam. Volgens de verhalen strandde hij met zijn schip op de Friese kust en noemde hij het prachtige land dat hij in bezit nam, naar zichzelf.”

Publiekscolleges

Sinds haar heroprichting in februari 2018 heeft de Academie van Franeker verschillende publiekscolleges georganiseerd. In de maanden juli en augustus waren er de luchtige ‘Simmerjûn-colleges’. In het najaar werden twee goedbezochte colleges over verzilting georganiseerd en in januari twee over de ‘Brexit’.

Bremmer: ,,De naam zegt het al, publiekscolleges zijn voor een breed publiek. Iedereen is welkom om aan te schuiven voor een gezellig avondje ‘academiën’.”

,,In de vierdelige cursus ‘Het Begin’ willen we wat dieper op de stof ingaan. We hebben daarvoor twee hoogleraren uit Groningen (een semiticus en een classica) en twee uit Leiden (een oudgermanist en een bioloog) uitgenodigd.

Vier benaderingen

Zij zullen vier verschillende verhalen over onze oorsprong behandelen: Het begin van de wereld en de mensheid zoals achtereenvolgens de Israëlieten, de oude Grieken en de Germanen die in hun verhalen gestalte hebben gegegeven.

Als laatste komt Charles Darwin aan bod. Dat de mens niet geschapen was maar van de aap zou afstammen, sloeg als een bom in in de westelijke wereld”.

Deelnemers aan de cursus moeten zich vooraf opgeven. Bij de cursus krijgen zij een syllabus, een klapper met leesmateriaal en achtergrondinformatie. Na afloop krijgen alle deelnemers een officieel getuigschrift van de Academie van Franeker.

Voor meer informatie: www.academiefraneker.nl