Reacties op aanpak Dreeslaantje nog in raadsvoorstel

FRANEKER - De werkgroep die zich heeft beziggehouden met de herinrichting van het gemeentepark en het Dreeslaantje, presenteert woensdag 30 januari haar plannen aan raad en publiek. De reacties worden eventueel nog meegenomen in het raadsvoorstel.

De gemeente wil het gebied ten westen van het gemeentehuis opnieuw inrichten na de sloop van de school en de bouw van de nieuwe raadszaal. Het oorspronkelijke plan veroorzaakte vorig voorjaar veel kritiek. Vooral de kap van bomen aan het historische Dreeslaantje stuitte op weerstand.

Doel van de kap was tweeledig. Enerzijds om het nieuwe gemeentehuis beter zichtbaar te maken, maar volgens landschapsarchitecte Els van der Laan is het ook nodig om meer diversiteit van soorten te krijgen. Aan het Dreeslaantje groeien voornamelijk essen, bomen die worden bedreigd door essentaksterfte.

Handtekeningen

Nadat een actiecomité in korte tijd 1155 handtekeningen verzamelde, besloot de gemeenteraad het plan te schrappen. Een werkgroep kreeg de opdracht om een nieuw voorstel te maken.

Woensdag 30 januari komt de werkgroep met twee varianten omdat er geen overeenstemming is bereikt over één plan. Visies over wat een gezond bos is, stonden lijnrecht tegenover elkaar. Leden van de actiegroep, die ook zitting hebben in de werkgroep, hebben vertrouwen in de goede afloop. ,,Anders waren we al lang afgehaakt’’, aldus Laura van Twillert.

Reacties

De reacties die op deze avond naar voren worden gebracht, worden door de werkgroep in februari besproken en eventueel verwerkt in het raadsvoorstel. Later is het aan de gemeenteraad om te beslissen over het inrichtingsplan.

De bijeenkomst begint woensdag 30 januari om 19.30 uur in het gemeentehuis in Franeker.