Brandweer op zoek naar nieuwe vrijwilligers

FRANEKER - - Voor de brandweerposten in onder andere Menaam, Franeker, Harlingen, Sint Annaparochie en Marsum worden nieuwe brandweermensen gezocht. Binnenkort zijn er informatieavonden in Franeker en Stiens.

Mannen en vrouwen die zich willen inzetten voor een veilig Fryslân. Met dat motto gaat Brandweer Fryslân op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

De inzet voor de brandweer is volgens een oproep goed te combineren met een fulltime baan. Het verschil tussen de vrijwilliger en de beroepscollega’s is dat zij bij de brandweer een dagtaak hebben.

Vrijwilligers worden ingezet wanneer het nodig is. Dit kan bij brand zijn, maar ook bij verkeersongevallen, het redden van dieren, stormschade en tal van andere soorten incidenten. Hoe vaak dit is, is onvoorspelbaar: je moet dus klaar kunnen staan om op onverwachte momenten in actie te komen.

Wat staat er tegenover?

Brandweer Fryslân zorgt er in de eerste plaats voor dat iedereen veilig zijn werk kan doen. Elke vrijwilliger begint met een opleiding tot manschap. Deze opleiding is voor iedere brandweercollega hetzelfde.

In een periode van twee jaar worden ze één avond in de week opgeleid. Tijdens, maar ook na het behalen van het opleiding neem ze deel aan de oefenavonden om taken goed uit te kunnen voeren. In een jaar zijn er 26 oefenmomenten.

De opleiding, de uren voor opleidingen, oefeningen en uitrukken worden vergoed (€ 10,82 / € 20,22 bruto per uur). Daarnaast kunnen brandweermensen gebruik maken van sportmogelijkheden, krijgen ze werkkleding en zijn ze verzekerd tijdens het werk bij de brandweer.

Informatieavond

Wie op maximaal 5 minuten vanaf het woon- of werkadres van een kazerne woont of werkt, en aan de slag wil als brandweerman of -vrouw, kan terecht op een van de informatieavonden. Ook partners en huisgenoten zijn op deze avonden welkom.

dinsdag 29 januari, 19.30 uur: kazerne Franeker, Burg. J. Dijkstraweg 13

donderdag 14 februari, 19.30 uur: kazerne Stiens, It Noarderfjild 28