Lokale partijen verenigen zich voor verkiezingen Provinciale Staten

FRANEKER / HARLINGEN - Gemeentebelangen Waadhoeke en Harlinger Belang zich met andere onafhankelijke, lokale partijen verenigd in Provinciaal Belang Fryslân voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 20 maart. Het motto: Maak van lokalen ook provincialen.

Voor Gemeentebelangen Waadhoeke staat Kees Arendz uit Dronryp op plaats 6 en onder aan de lijst staan Liesbeth Terpstra en Herre Hof uit Franeker. Harlinger Belang levert voor de statenverkiezingen twee kandidaten: op de vierde plek Ingrid de Vries-Weij en op plaats veertien Douwe Homan, beiden uit Harlingen.

Lijsttrekker is Rinus Buising: ,,De stoelen op het Provinciehuis worden momenteel hoofdzakelijk bekleed door de landelijke of provinciale politieke partijen. Hierdoor wordt er te weinig geluisterd naar de inwoners van onze provincie.

En als er wél wordt geluisterd, dan wordt dit vaak voor kennisgeving aangenomen en wordt er te weinig of niets mee gedaan. Bij Provinciaal Belang Fryslân komt de inbreng uitsluitend van de leden van de lokale partijen en weet men dus zeker dat er met hun inbreng iets wordt gedaan.”

Nieuwbouw en voorzieningen

Buising: ,,We moeten ervoor zorgen dat er ook voldoende nieuwbouw in de kleinere dorpen wordt gepleegd. Bewoners in die kleinere kernen zijn de basis voor een gezonde lokale economie. Zonder voldoende aanwas van mensen verdwijnt niet alleen het woonplezier, maar ook onder meer bushaltes, winkels, pinautomaten, huisartsen en scholen. Dit moet anders en dit kán ook anders!”

En natuurlijk sluit Provinciaal Belang Fryslân de ogen niet voor andere problemen zoals die van het klimaat. Uiteraard moeten hiervoor oplossingen komen, maar niet met de zevenmijlslaarzen zoals nu in het klimaatakkoord is vastgelegd. ,,Hiervoor zijn andere mogelijkheden en ook hiervoor zullen wij ons met man en macht en voor 100% inzetten.”