AMS genomineerd voor Onderwijsprijs Fryslân

FRANEKER - CSG Anna Maria van Schurman in Franeker is genomineerd voor de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Fryslân in de categorie voorgezet onderwijs. In deze categorie zijn ook VSO Talryk (Drachten) en het Lauwerscollege (Buitenpost) genomineerd.

OBS de Oanset in Ried en OBS de Opslach in Wommels, - in samenwerking met de Romte (Dronryp), de Stjelp (Baard) en it Bynt (Winsum) -, zijn ook voor de onderwijs prijs genomineerd, maar dan in de categorie basisonderwijs. Ook OBS De Mienskip in Buitenpost staat in dit rijtje genomineerden.

De prijs is ingesteld om de creativiteit en inventiviteit in het onderwijs onder de aandacht te brengen. Gedeputeerde Sietske Poepjes reikt op 25 januari de prijs uit in het provinciehuis in Leeuwarden.

De provinciale winnaars zijn automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. Een landelijke jury bepaalt uiteindelijk wie de Nationale Onderwijsprijs in ontvangst mag nemen. De finale van de Nationale Onderwijsprijs is op 27 maart 2019 in Leiden.