Lyts Hofke onderzoekt vraag naar kleiner wonen in Berltsum

BERLTSUM - Het Lyts Hofke in Berltsum is een pilot in de nieuwe omgevingswet. De werkgroep streeft naar het vergroten van de leefbaarheid in Berltsum en ziet mogelijkhedn om 55-plussers, die veelal (te) ruim wonen, naar een meer levensbestendige en energie neutrale woning door te laten stromen. De eventuele overwaarde kan dan benut worden voor bijvoorbeeld collectieve zorginkoop.

Al meer dan 400 jaar zijn er in het land Hofjes die succesvol zijn om de mienskip te vergroten. Het bevorderen van het mienskip-gedachtengoed samen met de doorstroming en leefbaarheid in Berltsum zijn de uitgangspunten van de Werkgroep Lyts Hofke. Er zijn reeds 35 belangstellenden die zich hebben aangemeld voor het Lyts Hofke. Dit geeft ook aan dat de behoefte er wel duidelijk is.

Enquete

De werkgroep Lyts Hofke is achter de schermen druk bezig om de stukken definitief te maken. De werkgroep doet dit voor het transdisiplinaire team, dat advies moet geven op het voorstel van de werkgroep. Op de nieuwsjaarreceptie van gemeente Waadhoeke gaf Frans Nieuwhof al aan dat het project op de nominatie staat om met een positief advies verder te kunnen.

De werkgroep is nu druk bezig om de financiele aspecten in kaart te brengen. Het slagen van het project hangt samen met het draagvlak. Om hier een duidelijk en representatief beeld van te krijgen is een enquete opgesteld voor Berltsumers en mensen uit de nabije omgeving.

U vindt de enquete hier.