Met Raad en Daad: Loslaten in vertrouwen...

Met Raad en Daad is de rubriek die in het leven is geroepen om u op lichtvoetige wijze te informeren, duiding en achtergronden te geven maar ook om informatie op te halen over wat er in gemeente Waadhoeke speelt. Vandaag: Lolaten in vertrouwen...

2019 ligt als een onbeschreven blad voor ons. We gaan dit jaar blad voor blad zelf (in)vullen. De gemeenteraad van Waadhoeke wil dit graag waar mogelijk samen met u doen. Hoe kleuren we dit jaar dat voor ons ligt in?

Waadhoeke heeft zijn eerste jaar als nieuwe gefuseerde gemeente achter de rug. We kunnen nu meer gaan verdiepen, meer naar de kern zoals we willen zijn en wat we willen uitstralen. Soms vraagt dit ook om wendbaarheid. We leven in een roerige wereld waarbij het soms moeilijk in te schatten is welke rol je als overheid moet vervullen.

In de vrije dagen die achter ons liggen kon ik uitgebreider dan gewoonlijk de tijd nemen om kranten en artikelen te lezen. Aan de ene kant lees je de opinie dat de overheid zijn rol als ‘regent’ moet laten varen. Burgerparticipatie, energie opzoeken waar het zit, dit faciliteren en ideeën van ‘onderop’ laten komen. Alles wat ‘wordt opgelegd’ roept op voorhand weerstand op.

Waadhoeke wil nabij zijn, nabij besturen, dat betekent in de praktijk, luisteren naar je inwoners, maar vooral goed en tijdig communiceren en uitleggen waar je mee bezig bent en waarom iets gaat zoals het gaat.

Soms lees je ook de schaduwzijde van een terugtrekkende overheid. ,,De overheid laat u het zelf uitzoeken” las ik. In lastige landelijke kwesties waarbij verschillende meningen zijn is er soms wél roep om een ‘overheid’ die leidt en zegt: ‘zó gaan we het doen’.

Daarom blijft het soms lastig manouveren tussen loslaten en (aan)sturen. De gemeenteraad van Waadhoeke wil proberen in deze rubriek dit jaar achtergronden toe te lichten, uw mening te vragen, te informeren of gewoon kijken ‘wat leeft er op het moment’ en hoe kunnen we hieraan positief bijdragen?

Dat vraagt veranderende rollen van ons allemaal. Van de gemeenteraad, van inwoners, we vullen mét elkaar deze nieuwe rollen in. We kleuren zelf de blanco pagina in die voor ons ligt.

Kleurt u met ons mee? Dan gaan we samen loslaten in vertrouwen!

Adviseur Raadscommunicatie