Weinig rommel op zeedijk en schade door stevige Noordwester lijkt mee te vallen

HARLINGEN - Storm, hoog water en dijkbewaking, uitvallende veerdiensten. De eerste storm van dit jaar was er een die met de nodige spanning werd afgewacht. De schade lijkt mee te vallen, evenals de hoeveelheid rommel uit de overboord geslagen containers van MSC Zoe.

Dat betekent evenwel niet dat de storm in combinatie met extreem hoog water niet voor overlast zorgt. Zo liepen de aanlegsteigers en kades op de eilanden en in Harlingen onder water.

BDS-Harlingen had nog een spannend klusje. Het bergingsbedrijf van André Borsch uit Harlingen ondernam een poging om twee overboord geslagen containers naar Lauwersoog te slepen. Maar halverwege de reis knapte de kabel.

Hoogtepunt voorbij

Om ongeveer 15.00 uur is het hoogtepunt van de storm voorbij en daalt de zeewaterstand weer. Vanmorgen controleerden dijkwachten de Waddenzeedijk tussen Zurich en Lauwersoog en op Schiermonnikoog en Ameland op schade door aangespoelde rommel.

Zij constateerden tot nu toe geen schade en minder rommel dan verwacht. Hier en daar zijn op de dijk tussen Zurich en Lauwersoog spullen, waaronder plastic speelgoed en hout, aangespoeld. Later vanmiddag bij laagwater doet Wetterskip een reguliere inspectie van de dijken.

Dan wordt ook bekeken hoe veel rommel er is aangespoeld. Om schade aan de dijk te voorkomen verzoekt Wetterskip om niet met voertuigen de dijk op te gaan. Voertuigen vernielen namelijk de grasmat die zorgt voor een veilige dijk.

De komende periode houdt Wetterskip verscherpt toezicht langs de zeedijk van Zurich tot aan Lauwersoog om te kijken of er spullen zijn aangespoeld uit de overboord geslagen containers van de MSC Zoe. De rederij van het schip is verantwoordelijk voor het opruimen van de goederen die overboord zijn geslagen. Zij heeft hiervoor BDS uit Harlingen ingeschakeld.