‘Met ‘Hotze’ op de achterbank naar de training’

HARLINGEN - Tot zijn verbazing mocht para-atleet Joël de Jong ook dit jaar De Hotze Schuil Trofee in ontvangst nemen, onder meer voor zijn prestaties op het EK in Berlijn. De uitreiking vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Harlingen.

Thuis lang nagenieten van het binnenhalen van deze trofee, dat zat er niet in voor de Harlinger sporter. ,,Net als vorig jaar omkleden in de auto en direct door naar Hoorn om te trainen. Met ‘Hotze’ weer op de achterbank.’’

Maar er werden meer prijzen uitgereikt tijdens de receptie. Zo ging de Boei van Harlingen, de onderscheiding voor wie Harlingen in het voorbije jaar positief in het nieuws heeft gebracht, naar de Stichting Harlingen Sail. De gemeentelijke draagspeld was voor Tjeerd Zandhuis, onder andere voor zijn inzet voor de Monumentenstichting Harlingen.

Ongeval containerschip

Burgemeeester Roel Sluiter kon in zijn nieuwjaarstoespraak natuurlijk niet om het ongeval met MSC Zoe heen waarbij honderden containers overboord zijn geslagen en een groot deel van de lading in zee terecht kwam. Hij haalde oud-burgemeester Albert de Hoop aan die jarenlang heeft gewaarschuwd voor het risico dat de enorme containerschepen in zich dragen.

Sluiter prees de inzet van overheden, talloze vrijwilligers waaronder veel schippers en de KNRM, om de rommel op te ruimen. Hij zei zich af te vragen welke maatregelen er nu ten aanzien van de containerschepen worden genomen en stelde ook dat voortaan beter moet worden geluisterd naar degenen die tot soms vervelends toe ergens voor waarschuwen. Zoals Albert de Hoop.

Tall Ships Races

Een van de hoogtepunten in 2018 was de Tall Ships Races die zonder wanklank verliepen, terwijl Harlingen in die vier dagen wel 335.000 bezoekers ontving. ,,Daarmee zijn de Tall Ships, na de reuzen in Leeuwarden het meest bezochte evenement in Fryslân in dit jaar van Culturele hoofdstad.’’

,,We doen er álles aan om in 2022 dit fantastische evenement weer naar Harlingen te krijgen. Dat zal niet vanzelf gaan: om in race-termen te blijven: dit is nog geen gelopen race! En ik ben de laatste om te zeggen dat Delfzijl niet een prachtig mooie stad is maar de Tall Ships Races moeten naar Harlingen in 2022.’’

Sluiter stond verder even stil bij andere geslaagde evenementen en intiatieven en ook bij een paar die niet doorgingen, zoals de Zoutsloter Kerstmarkt en Harlingen Ongeschut. Het weer gooide roet in het eten. ,,Verstandige beslissingen’’, aldus Sluiter, om ze niet door te laten gaan’’, ,,maar het was wel èrg jammer dat ze niet doorgingen.’’

Afvaloven

Het tweejarige verbetertraject van de REC leek hoopvol en beloofde aanzienlijk minder storingsoverlast. In februari heerste er nog een zeker optimisme, maar een forse storing vlak voor een geplande ‘voorzichtig feestelijke bijeenkomst’ verhinderde de vrolijkheid. ,,Het werd een grimmige protestbijeenkomst en iedereen had er zo langzamerhand z’n buik wel van vol, van die REC en z’n storingen.’’

,,De teleurstelling bij de groep die zeer ijverig betrokken was geweest bij het verbetertraject, waaronder onze wethouder Harry Boon die zich hiervoor zéér heeft ingezet, was groot. Het is géén goed REC-jaar geweest, met die reeks van storingen en alle onrust die dat gaf. En toch...ook weer wèl een goed jaar.’’

Doorbraak

Want na nog een reeks storingen bleek in december tijdens de aandeelhoudersvergadering dat het niet langer een probleem van Harlingen alleen was, maar ook van de provincie en de Friese gemeenten als aandeelhouders van Omrin. ,,Dat was wat dat betreft een doorbraak.’’

Sluiter pleit voor een brede discussie over het afvalprobleem en de plaats van dergelijke afvalverbranders in de samenleving is. ,,Ik word eerlijk gezegd af en toe doodmoe van het gedoe met de REC en het is van onze kant steeds alleen maar reageren, nooit zelf het initiatief hebben en dat vreet energie.’’

Harlingen Kunststad?

Heel wat positiever keek hij naar het Hannemahuis dat door samenwerking tijdelijk onder meer een aantal schilderijen van het Rijksmuseum in huis heeft. Sluiter verwacht ook veel van de samenwerking van het museum, boekhandel Van der Velde en de bibliotheek.

Hij draagt kunst en cultuur een warm hart toe. Bij de opening van een tentoonstelling in het Entrepotgebouw van kunstenaarsvereniging het Zilt hield hij vorig jaar een pleidooi voor het etiket ‘Harlingen Kunststad’. ,,Het kan met dit alles dus geen kwaad de culturele en kunstzinnige uitstraling van Harlingen verder te versterken.’’