Drukke jaarwisseling voor brandweer en geneeskundige diensten

FRANEKER - Veiligheidsregio Fryslân kijkt terug op een jaarwisseling zonder grote brandincidenten. Voor zowel Brandweer Fryslân als de Friese geneeskundige diensten, is de overgang van 2018 naar 2019 druk geweest. In Franeker ontstond brand op het dak van Levo Rollingswier aan de Prins Hendrikkade.

Brandweer Fryslân is tussen 15.00 uur oudejaarsdag en 7.00 uur nieuwjaarsdag 96 keer uitgerukt om vooral kleine brandjes te bestrijden. Dat is meer dan vorig jaar. Toen waren er 71 incidenten te tellen. Het jaar daarvoor waren het er 93 en van 2015 naar 2016 waren het er 99.

Blusploegen die werden ingezet hielden zich bijna allemaal bezig met brandmeldingen. Dit varieerde van een klein aantal kleine branden bij woningen en winkels tot een groot aantal kleinere buitenbranden waarbij gedacht kan worden aan rommel op straat of bermbrandjes. Daarnaast zijn een paar brandjes ontstaan door vuurpijlen, onder andere in Joure en Franeker.

Levo Rollingswier

In Franeker ontstond rond kwart voor één brand op het dak van Levo Rollingswier aan de Prins Hendrikkade. Door snel ingrijpen van de brandweer was het vuur, dat snel om zich heen greep, redelijk vlot onder controle. De brandweer van Harlingen assisteerde bij het bestrijden van de brand met de hoogwerker.

De brandweer moest later die nacht nog in actie komen voor een autobrandje in Wjelsryp en had ‘s avonds rond tien uur al een containerbrandje in de Hofstraat geblust.

Ziekenhuizen

Het algemene beeld is dat het erg druk is geweest op de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen in Heerenveen, Drachten en Sneek. Ook de Dokterswacht heeft het tot diep in de nacht erg druk gehad. Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft de nacht als relatief rustig ervaren, maar hier was de sfeer richting hulpverleners soms grimmig.

  • Tjongerschans (Heerenveen): 2 vuurwerkslachtoffers (1 overgeplaatst naar het Martini Ziekenhuis in Groningen)
  • Antonius (Sneek): 4 vuurwerkslachtoffers (waarvan 2 x oogletsel), 1 x alcoholintoxicatie
  • Nij Smellinghe (Drachten): 1 vuurwerkslachtoffer en 3 alcoholintoxicatie
  • MCL (Leeuwarden): 6 vuurwerkslachtoffers en 1 alcoholintoxicatie
  • Dokterswacht Friesland*: ’s avonds: 23 vuurwerk slachtoffers, ’s nachts 22 slachtoffers
  • Locatie Dokkum heeft nazorg geleverd bij dodelijk vuurwerkslachtoffer Morra. Hier kwam een 41-jarige man uit Morra om het leven bij een vuurwerkincident.

Gemoedelijke sfeer

Zowel de Friese brandweer als de geneeskundige diensten die gedurende hun diensten tijdens de jaarwisseling op straat aanwezig waren, kijken terug op een veelal gemoedelijke sfeer. Daarbij werden deze hulpdiensten bijna overal correct en vriendelijk door het feestvierend publiek bejegend.